tre /tri
House of Foundation, Moss


Exhibition together with John K. Raustein, October - December 2012.

vår tredje utstilling sammen,
som presenterer tre kunstnere,
tallet tre / tri uttalt på våre to ulike dialekter.


johnkraustein.com

http://www.house-of-foundation.no/

Photo: Øystein Thorvaldsen<< Back