ØySteins metode. Prosjektrom Carl Berner.

Exhibition together with John K. Raustein. 9. April to 18. May 2014.

ØyStein er et samarbeidsprosjekt der kunstnerne lager arbeider ut fra en felles tankegang, men med ulikt kunstnerisk uttrykk. Arbeidene både kontrasterer og komplimenterer hverandre. Fellesnevneren er måten å eksperimentere på, konstruksjonen av rom, bruken av repetisjon, inspirasjon fra natur, hverdag og minner, og bruken av hverdagslige og «trivielle» materialer som transformeres og dermed endrer blikkene til betrakteren overfor det man ser.

Photo: Øystein Thorvaldsen.<< Back