Tekst til utstillingen tre tri på H//O//F i 2012.

tre / tri
Utstilling av John K. Raustein og Synnøve Øyen.

vår tredje utstilling sammen,
som presenterer tre kunstnere,
tallet tre / tri uttalt på våre to ulike dialekter.


Vårt prosjekt handler om et samarbeid der vi lager arbeider ut fra en felles tankegang, men med ulikt kunstnerisk uttrykk. Arbeidene som sådan vil både kontrastere og komplimentere hverandre. Fellesnevneren er måten å eksperimentere på, konstruksjonen av rom, bruken av repetisjon, inspirasjon fra natur, hverdag og minner, og bruken av hverdagslige og «trivielle» materialer som transformeres til noe eksklusivt og dermed endrer blikkene til betrakteren overfor det man ser.

Om John K. Rausteins arbeider.
«Iscenesatte øyeblikksbilder - opphøyelse av hverdagsmaterialer» kan stå som arbeidstittel på mine siste prosjekter. Jeg arbeider hovedsakelig med tekstile materialer i møte med rom, flater og volum. Jeg er opptatt av de ulike materialers identitet, da særlig knyttet til minner og personlige erfaringer. Jeg utforsker hvordan jeg kunstnerisk kan bruke materialenes naturlig iboende egenskaper som fall, tyngde og stivhet, og hvordan disse står seg mot tiden. Jeg forenkler, forstørrer og repeterer i et tilsynelatende tilfeldig uttrykk, på denne måten forteller jeg fortettete personlige fortellinger. Inspirasjon til mine arbeider finner jeg i naturen, kunsthistorien, fra mitt eget tekstile minnekammer, eller fra flyktige tilfeldige hendelser i min hverdag. Jeg ønsker å gjenskape disse minner, opplevelser eller flyktige øyeblikksbilder og gi dem en ny iscenesettelse.

Om Synnøve Øyens arbeider
Kjernen av min interesse ligger i formale problemstillinger, særlig farge, oppbygging av flate og rom, og undersøkelse av strek. Jeg arbeider med et personlig, kunstnerisk uttrykk der jeg henter farger og materialer fra egen hverdag, omgivelser, minner og erfaringer, med god plass til innfall, inspirasjon og det uplanlagte. Jeg ønsker å tilby åpne opplevelser der det er rom for betrakteren å assosiere, og liker særlig å jobbe med utstillinger som er spesifikt laget for rommet utstillingen skal vises i.

Arbeidsprosessen er en form for tekstil frihåndstegning, og jeg ser på arbeidet som studier og undersøkelser innenfor de virkemidlene jeg har valgt. Med nål og tråd syr jeg fritt på et underlag og jeg kan på en direkte måte skape linjer, fortetninger, fargeflater, former, rom og bevegelse. Jeg søker en balanse mellom det kontrollerte og det tilfeldige, mellom det spontane og det styrte. Jeg kombinerer bruk av rettside og vrangside som forside for å oppnå dette. Jeg jobber med serier av flater som hører sammen, og de kan brukes som moduler som settes sammen til større montasjer på vegg.

Om ØyStein.
Vi har et felles overskuddsprosjekt som vi kaller ØyStein, som skaper en kontrast, eller gjerne en forstyrrelse, i utstillingene. Her eksperimenterer og leker vi med tekstile materialer som gir volum, og sammen lager vi skulpturer og objekter. Vi skaper et felles kunstuttrykk, og ser på dette som en tredje selvstendig kunstner, kalt ØyStein, da det oppstår helt andre ting enn hvis vi hadde jobbet med samme tema hver for oss.

synnoveoyen.blogspot.com
www.johnkraustein.com