Tekst til utstillingen Under forvandlingens lov på Østfold Kunstnersenter 2014.

Synnøve Øyen & John K. Raustein.
Under forvandlingens lov. Åpning lørdag 3. mai 2014.

Synnøve Øyen og John K. Raustein begynte sitt nåværende samarbeid i 2009.
Sammen har de laget utstillinger på Ram Galleri, Oslo i 2011, Hå gamle prestegard, Rogaland 2012, House Of Foundation, Moss 2012, og Prosjektrom Carl Berner i Oslo. Sistnevnte vises frem til 18. mai 2014.

Øyen og Rausteins prosjekt handler om et samarbeid der de lager arbeider ut fra en felles tankegang, men med ulikt kunstnerisk uttrykk. Arbeidene som sådan vil både kontrastere og komplimentere hverandre. Fellesnevneren er måten å eksperimentere på, konstruksjonen av rom, bruken av repetisjon, inspirasjon fra natur, hverdag og minner, og bruken av hverdagslige og «trivielle» materialer som transformeres og dermed endrer blikkene til betrakteren overfor det man ser.

De har et felles kunstprosjekt som de kaller ØyStein, som skaper en kontrast, eller gjerne en forstyrrelse, i utstillingene. De skaper et felles kunstuttrykk, og ser på dette som en tredje selvstendig kunstner, da det oppstår helt andre ting enn hvis de hadde jobbet hver for seg. I utstillingen på ØKS har ØyStein blitt gitt kuratoransvaret og hatt frie tøyler innenfor denne rollen. Publikum møter et nyprodusert arbeid av ØyStein allerede i det de trer inn i rommet på ØKS, i det stedsspesifike arbeidet «Under forvandlingens lov,» som består av høy terskel, urverk, lydverk og gardin.

Til sin utstilling på ØKS har Øyen og Raustein hentet inspirasjon fra en film de ikke har sett, «Under forvandlingens lov,» som er en norsk stumfilm fra 1911. Utstillingen viser nyproduserte arbeider som kretser rundt tolkninger av interiører og hverdagsobjekter, og materialene er hentet fra den hjemlige sfære, og med bruk av ready mades. Kunstnerne leker med begrepene høykultur - lavkultur, med kuratorrollen, og utfordrer sin egen smak og estetikk både i verkene som er utstilt, og måten utstillingen er montert på - inspirert av ulike utstillingssjangere som kollektivutstilling, salongutstilling, stipendutstilling, og romlig installasjon.

Synnøve Øyen (født 1974) og John K. Raustein (født 1972) er begge utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling for tekstil, i årene 1995 – 2001. De har hatt flere separatutstillinger og deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger i inn- og utland.

For mer info, bilder og cv:
synnoveoyen.com
johnkraustein.com