ØyStein

John K. Raustein and I have a project that we call ØyStein, and ØyStein is the third artist in our exhibitions./
John K. Raustein og jeg har et felles kunstprosjekt hvor vi eksperimenterer og leker med materialer som gir volum. Sammen lager vi skulpturer og objekter, og det oppstår helt andre ting enn hvis vi hadde jobbet med samme tema hver for oss. Vi skaper et felles kunstuttrykk, og ser på dette som en tredje selvstendig kunstner, som vi har gitt navnet ØyStein.<< Back