Drawings without title.

(2007-2009)
Drawings with colour pencil on paper.
Size: 50 X 65 cm and 40 X 32,5 cm

Prosjektbeskrivelse:
Jeg tegner fargeflater.
Jeg undersøker mulighetene farge, strek, skravur, overlapping og mellomrom har til å skape et forenklet og direkte uttrykk. Redskapene er gråblyant, fargeblyant og oljepastell på ulike typer papir. Jeg leter etter et uttrykk som er nesten presist, men ikke helt, der det upresise blir bevegelse, og som gir flaten liv. Jeg arbeider med et personlig, kunstnerisk uttrykk som tar utgangspunkt i det dagligdagse, der jeg henter farger fra egen hverdag, minner og erfaringer. Og jeg er opptatt av farger som er glemte, litt falmete, utdaterte, trivielle. For eksempel tegningene «Rød, Blå og Grå blyant» der jeg assosierer til første skoledag og blyantene vi da fikk utdelt.
Jeg jobber som oftest i serier eller forløp der 2 eller flere tegninger presenteres sammen.

Photo: Øystein Thorvaldsen<< Back